Gyűjteményeink

Gyűjteményrészlegek

Kölcsönzőterem

-felnőtt részleg

-periodika gyűjtemény

Gyermekkönyvtár

-gyermekkönyvtári részleg

Olvasóterem

-helyben olvasható dokumentumok

Helytörténeti gyűjtemény

-várostörténeti és helytörténeti gyűjtemény

Fonotéka

-audio-vizuális gyűjtemény

Segéd- és kézikönyvtár

 

Kölcsönzői állomány: a könyvtár legnagyobb állományrésze, ide tartoznak a szépirodalmi művek, az ismeretterjesztő- és szakirodalom nagy része. Célja az olvasói igények felkeltése és kielégítése kölcsönzés, illetve helyben használat révén.

Periodika gyűjtemény: ide tartoznak a folyóiratok, heti és napilapok. Kb. 130 féle sajtóterméket járatunk a könyvtárba, amelyek megőrzését fontosságuk alapján végezzük.

Gyermekkönyvtári állomány: a 14 éven aluli olvasók igényeinek kielégítésére kézikönyvtári és kölcsönözhető dokumentumokat gyűjt. Szépirodalmat válogatva, az óvodás és az általános iskolai korosztály számára befogadható magyar nyelven megjelenő dokumentumokat, ismeretterjesztő irodalom válogatva, az óvodai és általános iskolai korosztály információszerzéséhez, tanulásához, magyar nyelvű irodalmat gyűjti.

Olvasótermi állomány: ezen állományrész tartalmazza a nemzeti kultúra alapműveit, minden tudományág alapvető kézikönyveit, lexikonait, szótárakat, bibliográfiákat, címtárakat, adattárakat, statisztikai feldolgozásokat. A művészeti albumok széles köre megtalálható olvasótermünkben. Az egypéldányos drága dokumentumokat ugyancsak itt helyezzük el.

Helyismereti Gyűjtemény: tartalmazza a helyi vonatkozású dokumentumokat, amelyek Kalocsa és környékére vonatkoznak, tekintet nélkül a szerzőre, a megjelenési helyre, időre, nyelvre és formára. Helyi szerzők műveit is gyűjtjük, témától függetlenül. Gyűjtjük és megőrizzük a Kalocsai Néplap címmel hetente megjelenő helyi újságot. A régi sajtóanyag nagy része mikrofilmen érhető el.

Audio-vizuális gyűjtemény: tartalmazza a zenei, prózai és nyelvi hanglemezeket, CD-ket, CD-ROM-okat, videokazettákat, DVD-ket.

Segéd- és kézikönyvtár: (A felnőtt és gyermekrészlegben egyaránt.) A felnőtt kézikönyvtár nagyobb arányú, nagyobb példányszámú. Helyben használatra szánt, legfeljebb hétvégi kölcsönzésre. Az olvasók és a könyvtárosok gyors tájékoztatását szolgálja. Ide tartoznak és nem kölcsönözhetők a lexikonok, szótárak, kézikönyvek, statisztikai adattárak, jogszabálygyűjtemények, térképek, útikönyvek stb. Gyermekkönyvtár gyűjteményben helyet kapnak a segédkönyvtári, a pedagógiai és különböző módszertani kiadványok.