Rólunk

Az intézmény bemutatása

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, mely Kalocsa város és vonzáskörzete lakosságának nyújt könyvtári szolgáltatásokat.

Munkánk jogszabályi hátterét a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény határozza meg. Tevékenységünket az érvényben lévő kormány- és miniszteri rendeletek alapján, a helyi önkormányzati rendeletek és az intézmény belső szabályzatai szerint végezzük. Munkánk során a felénk megnyilvánuló használói igényeket, valamint lehetőségeinket figyelembe véve alakítjuk a könyvtár szolgáltatásait.

Általános adatok

Név: Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár – Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár tagintézménye
Összevont intézmény vezetője: Tóth Emese Marianna
Az intézmény együttes központi címe: 6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 2-4.
A könyvtár székhelye: 6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 2-4.
A könyvtár levelezési címe: 6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 2-4.
E-mail cím: tpkkalocsa@tpkkalocsa.hu, kalocsakultura@gmail.com
Telefonszám: 06/78/462-236
Web.: www.kalocsakkk.hu
Adószám: 15542054-1-03
Fenntartó és felügyelet: Kalocsa Város Önkormányzata
Székhelye: 6300 Kalocsa Szent István kir u. 35.
Ágazati szakmai felügyelet: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. ; 6001 Kecskemét Pf. 127.
A könyvtár működési területe: Kalocsa város és térsége
Könyvtár jogállása: tagintézmény
Gazdálkodási jogköre: Nem önállóan működő, mint könyvtár; önállóan működő, mint összevont intézmény.

Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait az összevont intézmény vezetése látja el.

Személyi, tárgyi, technikai feltételek:

Könyvtárunk hét szakmai és egy technikai álláshellyel rendelkezik. Jelenleg minden alkalmazott főfoglalkozású, teljes munkaidős dolgozó. Hat szakalkalmazottunk felsőfokú végzettségű, egy középfokú végzettséggel rendelkezik, valamennyien több alkalommal vettek részt továbbképzéseken a szakmai fejlődés érdekében.

Az épület könyvtári célra került átalakításra. A gyermekkönyvtár 2015 szeptemberében költözött a jelenlegi épületbe, a további részlegek 2016 novemberében követték. A részlegek kialakítása minden szempontból magas színvonalúnak mondható, teljesen megújult berendezéseivel, komoly vonzerővel bír valamennyi korosztály számára. Az épület alkalmassá vált arra, hogy a könyvtár valamennyi részlege- és szolgáltatása egy épületben, egy szinten helyezkedik el, és a mozgáskorlátozottak számárra is megoldottá válik ezek igénybevétele. A részlegek kialakításakor nagy figyelmet kapott, hogy a mai kor igényeinek megfelelő polcok, asztalok és székek kerültek elhelyezésre. Világos, tágas tér fogadja a látogatókat. A termeket úgy rendeztük be, hogy a falak mentén elhelyezkedő polcokból csak néhány fordul be szakaszosan a középső tágas tér szabaddá vált a megfelelő olvasóasztalok, kárpitozott székek elhelyezésére. A polcokat egységes feliratozással láttuk el, mely megkönnyíti a tájékozódást.

A számítógépes munkaállomásokhoz speciális asztalok készültek, amelyek a könyvtáros pontja mellett helyezkednek el, biztosítva a jó rálátást a használókra. Az egybenyitott kölcsönző tér lehetővé teszi, hogy a könyvtáros átlássa a teljes szolgálati teret.

Az olvasóterem is külön helyiségben került kialakításra hasonló szemléletben. A fal melletti polcozás szabadon hagyta a középső teret, így ott kényelmesen olvasóhelyek állnak a kutatni, olvasni vágyók rendelkezésére.

Jelentős közösségi terekhez is hozzájutott a könyvtár, így sokkal több lehetősége van különböző létszámú, kisebb és nagyobb könyvtári programok megtartására minden korosztály igényét figyelembe véve.

Kalocsa város a korszerű könyvtárral rendelkező települések sorába léphetett. A méltóságteljes barokk épületnek köszönhetően a legszebb könyvtárak közé sorolható. A könyvtári szolgáltatások számára nélkülözhetetlen (és gazdasági szempontból is jelentőséggel bíró) előadóterem is kialakításra került. A mostani könyvtár kialakítás hosszútávra megfelelő könyvtári környezetet biztosít a könyvtár számára.

Épületünkre jellemző:

  • Az épület központi fekvése, könnyű elérhetősége.
  • Méltó műemléki környezet.
  • Közös projektek szervezésének lehetősége a szomszédos zeneiskolával.
  • Több oktatási, kulturális intézmény, szervezet koncentrációja.
  • A könyvtár állományvédelme a hely adottságai miatt jobban megoldható.
  • A földszinti turisztikai látogatóközpont, kávéház vonzereje.
  • A belső zárt udvar lehetőséget ad kitelepített foglalkozások, rendezvények szervezésére
  • Akadálymentesített épület, könnyen megközelíthető terek, termek.
  • A könyvtár valamennyi részlege egy helyre összpontosul.

Technikai felszereltségünk a kor követelményeinek nem felel meg. Pályázati támogatásból az elmúlt években technikai, informatikai, elektronikai, irodatechnikai eszközeink cseréje nem valósult meg, a költségvetési keret pedig a nagyobb beruházásokra nem nyújt lehetőséget.

A kölcsönzőtérben mindössze négy Internetelérést biztosító számítógép áll az olvasók rendelkezésére, a gyermekkönyvtárban mindössze három.

A többi számítógép elsősorban a könyvtári munkát segíti, ezeket a gépeket belső hálózat köti össze, ez segíti a különböző részlegek közötti információáramlást. Létrehoztuk az intézmény Facebook oldalát (www.facebook.com/konyvtar.tomoripal), melyen keresztül több embert, köztük a fiatalabb korosztályt is könnyebben meg tudjuk szólítani, gyorsabb információáramlást biztosít.

A könyvtár épületén belül az Internet wifi csatlakozása megoldott a hordozható számítógépek és mobil eszközök számára. A rendezvényeink színvonalasabb megtartására szolgálnak az audiovizuális eszközeink: projektor, vászon, hangosítás. Jelenleg a városi könyvtár az egyetlen igazán nyilvános, heti öt napon nyitva tartó közösségi Internet-hozzáférési hely Kalocsán. Könyvtárunkban 2012 óta működik eMagyarország Pont, munkatársunk eTanácsadó végzettséget rendelkezik.

A gyengén látó olvasóink számára Mira olvasókészülék áll rendelkezésre, mely esélyt teremt az ezen fogyatékkal élők könnyebb információszerzéséhez.